energetyka BRODNICA

Ciepło Systemowe Brodnica

 

W latach siedemdziesiątych powstał Rejon Brodnica podlegający Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cielnej w Bydgoszczy. W 1992 roku powstała  Sp. z o.o. z 100 procentowym udziałem gminy miasta Brodnica. Spółka jest zakładem wytwórczym oraz przesyłkowo – dystrybucyjnym ciepła. Energetyka i ogrzewanie to usługi jakie  PEC świadczy na terenie miasta Brodnica. Wykorzystuje naturalne źródło energii jakim jest gaz ziemny. Ciepło systemowe to jedno z najtańszych źródeł  ogrzewania. PEC Spółka z o.o. w Brodnicy za pośrednictwem sieci ciepłowniczej dostarcza ciepło dla ciepłej wody użytkowej, do ogrzewania budynków mieszkalnych, budowli użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i handlowych. Od 1018 roku PEC w Brodnicy wytwarza także energię elektryczną, której część zużywana jest na potrzeby własne spółki a reszta sprzedawana do Energa Obrót. Firma cały czas rozwija miejską sieć ciepłowniczą podłączając nowych odbiorców, modernizuje stare odcinki i wykonuje nowe przyłącza.

Szczegółowy zakres działalności naszej Spółki to:

- produkcja ciepła, jego przetwarzanie, przesyłanie i obrót

- prowadzenie eksploatacji źródeł ciepła, sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwację, remonty, modernizacje

- wydawanie warunków technicznych dla obiektów przyłączonych do źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych

- projektowanie i realizacja inwestycji własnych w branży cieplnej

- programowanie budowy nowych sieci, instalacji urządzeń ciepłowniczych oraz aktualizowanie programów uciepłownienia na podstawie planu przestrzennego zagospodarowania miasta Brodnicy

- wykonywanie robót w zakresie zewnętrznych sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła, wewnętrznych instalacji sanitarnych w ramach wygranych przetargów, podpisanych umów lub zleceń.

Staramy się nie tylko zapewnić ciągłość i niezawodność dostaw ciepła i ciepłej wody, ale staramy się decydować o racjonalnej i oszczędnej gospodarce cieplnej. Serdeczne zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Ciepło Systemowe, PEC Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI
Branże: ENERGETYKA
Podział branżowy: ciepłownictwo
Miejscowość: BRODNICA
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Słowa kluczowe: ciepło BRODNICA, energetyka BRODNICA, źródła energii BRODNICA, ogrzewanie BRODNICA, pec BRODNICA, ciepło systemowe BRODNICA